Privacy Policy

Privacy Policy

02/06/2021 2023-01-30 10:00

1. Profilebooster en je privacy

Profilebooster draagt je privacy erg hoog in het vaandel. Als Belgisch softwarebedrijf zijn we goed geplaatst om je privacy maximaal te beschermen en te vrijwaren. We zorgen ervoor dat we enkel de relevante gegevens voor het specifieke doelproces verwerken. Op die manier vermijden we nutteloze transacties en opslag van jouw persoonlijke gegevens.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Profilebooster van jou verzamelt via onze interactie. Verder lichten we in detail toe hoe we die gegevens gebruiken en bewaren.
We proberen dit proces op eenvoudige en begrijpbare manier te beschrijven. Mocht je verdere vragen hebben aarzel dan niet een mail te sturen naar info@profilebooster.io

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

2.1 Website

Via de website kunnen volgende persoonsgegevens gedeeld worden met ons:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze persoonsgegevens worden gevraagd in het kader van:

 • Het aanvragen van een Profilebooster demo.
 • Het downloaden van een whitepaper of andere content.
 • Het contactformulier invullen.

2.2 Google Analytics

Onze site maakt ook gebruik van Google Analytics. Dit doen we om een beter inzicht te krijgen over hoe de website gebruikt wordt. Zo kunnen we onze website verbeteren.
Google Analytics verzameld gegevens zo als:

 • Je IP-adres
 • Je Google session ID
 • Welke pagina’s je bezoekt op de site
 • Hoe ben je op de site gekomen bent

Je IP-adres wordt geanonimiseerd door de laatste drie cijfers van je IP-adres te vervangen door nullen.

3. Toestemming

Bij het invullen van je persoonsgegevens wordt er ook je toestemming gevraagd om je gegevens te verwerken. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt nadat je hiervoor toestemming gegeven hebt. Je kan je toestemming ten alle tijden terug intrekken. Zie punt 4 in deze privacy statement voor uitleg over hoe je dit kan doen.

4. Hoe kan ik mijn toestemming voor verwerking intrekken?

Je kan dit doen door een email te sturen naar info@profilebooster.io
Wij verwerken je aanvraag zo snel mogelijk en bevestigen via mail dat dit gebeurd is.

5. Hoe lang houden we je gegevens bij?

We houden je gegevens 5 jaar bij. De 5 jaar beginnen op het moment dat je toestemming gegeven hebt.

Voor CV’s is dit maximaal één jaar.

6. Minderjarigen

Het is niet de bedoeling van Profilebooster om gegevens van minderjarigen te verzamelen.
Indien we merken dat er toch gegevens zijn verzameld van minderjarigen zullen deze gegevens onmiddellijk verwijderd worden.

Indien je minderjarig bent (jonger dan 16 jaar) en je wenst te solliciteren voor een vakantiejob dan hebben we ook de toelating nodig van één van je ouders.

7. Met wie delen we je gegevens?

Profilebooster deelt of verkoopt geen persoonsgegevens met andere partijen.
Een uitzondering hierop is als de wetgever ons hiertoe verplicht.

8. Hoe kan ik mijn rechten laten gelden?

Je kan de volgende rechten laten gelden:

 • Je mag je toestemming op eender welk moment terug intrekken.
 • Je mag opvragen welke persoonsgegevens wij over jou hebben.
 • Je mag je persoonsgegevens aanpassen.
 • Je mag vragen dat we je persoonsgegevens aanleveren in een formaat dat door een andere dienst ingelezen kan worden op een automatische manier.
 • Je mag vragen dat we je persoonsgegevens verwijderen.
 • Je mag vragen dat we jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Je mag bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Je mag vragen om geen directe marketing meer te ontvangen.
 • Je mag vragen dat er geen automatische besluitvorming gedaan wordt op je persoonsgegevens.

Al deze rechten kan je laten gelden door ons te contacteren via e-mail op:
info@profilebooster.io

We gaan zo snel mogelijk reageren (ten laatste binnen één maand). Indien we meer tijd nodig hebben kan het termijn met twee maanden extra verlengd worden. Indien we de extra tijd nodig hebben laten we je dit weten binnen maximaal één maand na je aanvraag.

Indien er twijfels zijn aan onze kant over jouw identiteit gaan we vragen om jouw identiteit te bevestigen voor we antwoorden op je vraag over persoonsgegevens.

9. Wijzingen aan de privacy statement

Deze privacy statement kan gewijzigd worden. Aan het begin van de privacy statement staat de datum van de laatste wijziging. Zo kan je snel zien of er wijzigingen zijn gebeurd.
We raden dan ook aan om de privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.